INSCRIPCIONS

PREU

60€ 

Preu per equip.

El pagament s'haurà de realitzar per transferència bancaria, al següent número de compta:

ES03 2100 0282 0902 0034 1034